Yamanashi Musume. Tulip- shituzhi- Takao Kanojo ga Fuzai no Aida-..