Tachibana Pan Full Color seijin ban Kime koi takane no hana to..