Modae Tei Modaetei Anetarou- Modaetei Imojirou Yuusha Rojou Jusei..