Kuroi Mono Akadama Dema?dema?rinkan?hontowa yaku ni tatanai wakuchin..