Kansai! Kemoket 7 Dou-Chikikure Doritoru Zensai ~Kemoshota Kyoudai..