Kani Tomato Resu Tsuma ga Seikan Esthe de Mata… Iku… Uneru Yubi..