C97 Monaka Udon Monikano Boukoku no Ojou Riesz Hobaku Mokuroku..