C96 Setoran- 110 Itou Seto- Tanno Ran Sirius wa Hokorashiki..