C95 Monaka Udon Monikano Kuubo Kaga Jinmon Chousho - ?? ?? ?? ??..